نحوه سفارش محصولات

بعد از ثبت درخواست و دریافت پیش پرداخت و چک مربوط به محصول، دستگاه از 48 ساعت تا نهایتا 72 ساعت برای شما مشتری محترم ارسال خواهد شد.